2018 Pisteammuntapäivät lisätty Ampumaratatoiminta -sivulle


2018 Ampumakoepäivät (Euran Seudun Riistanhoitoyhdistys) lisätty Ampumaratatoiminta -sivulle!

28.8. hirvi- ja peurapalaverissa sovitut ohjeet kaudelle 2018-19:

Hirvi- ja peurametsästyksen turvallisuusohjeet

Metsästysohjeet kaudelle 2018-19

Ohjeistus hirvi- ja peuraverotuksesta kaudelle 2018-19


24.8 Suoritetun Harolan ampumaradan ympäristöluvan tarkastusraportti

Ampumaradan ympäristöluvan tarkastusraportti 2018


7.8.2018 järjestetyn kesäkokouksen pöytäkirja

Kesäkokouksen pöytäkirja


6.3.2018 järjestetyn vuosikokuksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja