2018 Pisteammuntapäivät lisätty Ampumaratatoiminta -sivulle!


2018 Ampumakoepäivät (Euran Seudun Riistanhoitoyhdistys) lisätty Ampumaratatoiminta -sivulle!

30.8. hirvi- ja peurapalaverissa sovitut ohjeet kaudelle 2017-18:

Hirvi- ja peurametsästyksen turvallisuusohjeet

30.8.2017 hirvi- ja peurapalaverin muistio

Luvan myöntäjän ohjeet


9.8.2017 järjestetyn kesäkokouksen pöytäkirja

Kesäkokouksen pöytäkirja


23.2.2017 järjestetyn vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja